Bejelentkezés
FOTOPOST.HU

FOTO
POST

fotóművészet

Info

FOTOPOST.HU
/kritika/gyakorlati-szin-es-vegytan

Gyakorlati szín- és vegytan | Fotopost.hu

Fotók és szövegek | fotóművészet, fotókritika, képelemzés

Legújabb twittek

Keresés
Fotopost.huFotók és szövegek

Gyakorlati szín- és vegytan

Eperjesi Ágnes Színügyek című kiállítás-sorozata

Király Judit2009.06.08.

„… fény-, vegy- és tér-összefüggéseket akartunk kutatni, szinte természettudományos kíváncsisággal…” – fogalmazott Maurer Dóra 1987-ben, az Iparművészeti Főiskola egy általa vezetett kurzusának céljáról beszélve*.  Eperjesi Ágnes – a kísérleti szeminárium egyik volt résztvevője – azóta is következetesen járja a szűkszavúan megfogalmazott program által kijelölt utat.
 

A három helyszínen egy időben megrendezett Színügyek című kiállítás-sorozat – az elmúlt néhány évben készített műveken keresztül – a több mint két évtizedes alkotó- és kutatótevékenység során felismert tapasztalatok szintézisét nyújtja.

Az egyszerre több helyszínen bemutatott kiállítások megközelítésére, értelmezésére különböző lehetőségek kínálkoznak. A tárlatokhoz mellékelt sajtóanyag a kiállítóhelyek szerinti szétválasztást sugallja, amikor azt állítja, hogy „a munkák a három helyszín között a test-szellem-lélek olvasatának megfelelően oszlanak el”. Nyilvánvaló, hogy melyik kiállítás jelenti a lélek szerinti megközelítést, és az is eldőlhet, hogy melyik tárlat ad leginkább lehetőséget a test, és melyik a szellem szerinti olvasat kialakítására.
A különböző dimenziók e módon való szétválasztása helyett én a három kiállítást egy egységnek tekintem.

A színek szabályai

Eperjesi munkái – ezt nehéz, majdhogynem bűnös dolog egy művészettörténész számára leírni – szépek. A nagyméretű, élénk színű fotogramok, a sajátos ritmussal rendelkező videók, a sötét térben megjelenő színes feliratok (betűk, szavak, szövegek) vizuális hatása rendkívül erős.

A munkák jelentős részére jellemző a sorozatba vagy rendszerbe foglalás, a mátrix-szerű elrendezés. Ez egyrészt kijelöli a művek művészettörténeti kapcsolatrendszerének egy szeletét, másrészt szisztematikus és következetes gondolkodásmódra illetve munkamódszerre utal. Egy adott rendszeren belül a variálható elemek felismerése; a finom, apró változtatások végigvitele; a felvetett kérdések különböző médiumokban való megfogalmazása egy-egy jelenség mind teljesebb feltárására ad lehetőséget.

Az Eperjesi által kialakított struktúra mégsem válik merevvé, túlságosan didaktikussá, aminek véleményem szerint többek között az az oka, hogy a véletlen, a rendszertelen, a kiszámíthatatlan is hangsúlyos szerepet kap. A fotópapírra helyezett „tárgyak” elrendezése nem ritkán kaotikus, véletlenszerű (vagy legalábbis annak tűnő); a fotográfiai nyersanyag működése – alapos technikai tudás mellett is – gyakran kiszámíthatatlan és meglepetésszerű. Emellett a munkák egy részének esetében a mozgás is megjelenik, és folyamatosan változó látványt generál.

A művek létrehozása során használt, illetve a munkákat alkotó „anyag” változatos: egyes esetekben színes tárgy, más esetekben színes festék, megint máskor színes fény. A szín mindhárom esetben más szabályok szerint működik, a pigment, illetve festékhasználat során elsajátított tudásunk például nem alkalmazható a fénnyel kapcsolatban, a festékkeveréssel kapcsolatos tapasztalataink nem vihetők át automatikusan a fotóra, a fotópapírra. Eperjesi műveit látva, kutatva, értelmezve megismerhetők a fotós nyersanyagok és a színes fény bizonyos összefüggései, törvényszerűségei – ám a művek (és a kiállításokhoz csatolt szöveges anyagok) csupán felkínálják ezeknek az „intellektuális felismeréseknek” a lehetőségét, finoman sugallják, nem pedig a nézőre kényszerítik azokat.
A tárlat erénye, hogy tanult, s a legtöbbünk számára csupán verbálisan megfogalmazott ismereteket tesz kézzelfoghatóvá, szemmel láthatóvá, átélhetővé. Ez jellemző többek között a kiegészítő színekkel és a szimultán kontraszttal foglalkozó művekre, például a Mai Manó Házban kiállított Komplementer színek című interaktív installációra. (S most elsősorban nem a falra vetített „képre” gondolok.)

Szöveg/betű

A kiállított művek egy részénél jelentős szerep jut a szövegeknek, betűknek. Ezek egyrészt / néha a művek által felvetett kérdéseket közvetítik, másrészt / máskor szavakkal kifejezhető egyéb információkat hordoznak, harmadrészt / s megint máskor apró vizuális egységekként, formákként jelennek meg.

A Rövid ima a gondolatokért című installáció esetében a kiállítótérbe lépő, s a műtől még távol álló befogadó egy olvashatatlan, kaotikusnak tűnő betűhalmazt lát, majd amikor a térben (balról jobbra – tehát az európai olvasási szokásnak megfelelő irányban) mozogni kezd, mozgásával értelmessé teszi a szöveget: „rövid ima a gondolatokért,melyek sosem jutottak eszembe”.

Ha a néző ezután visszatér kiindulási helyére, a következőt olvassa: „melyek sosem jutottak eszembe” … „rövid ima a gondolatokért”. Oda-vissza járva, oda-vissza olvasva: a szöveg – ha nem is válik értelmetlenné – értelmét veszti, jelentésénél fontosabbá válik az a hatás, amit az egyben majd külön-külön vetített két „kép” együttállásának illetve egymásból való kiválásának ritmusa hoz létre. Ezáltal a mű – legalábbis számomra – valóban az imához válik hasonlatossá: értelmes, értelmezhető szavakból áll, azokból indul ki, mégsem az értelem, az intellektus fennhatósága alá tartozik, hanem valamiképpen hidat ver a tudatos, a racionális és a racionalitáson túli világ között.
 

Véleményem szerint ugyanez mondható el mindegyik kiállított műről, végeredményben a kiállítás-sorozat egészéről. Minden egyes mű a szem, a test, a szellem, a lélek által is olvasható; egyszerre érzéki, fogalmi és intellektuális szinten szól a minket körülvevő komplex, színes világról. 

*Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum – Balassi Kiadó, Kecskemét – Budapest, 2001, 146.
 

Színügyek - Eperjesi Ágnes kiállítás három helyszínen
Mindig lesz friss szennyes. Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház, Budapest, 2009. április 30–június 21.
Semmi a szín alatt. Nessim Galéria, Budapest, 2009. május 5–június 5.
Rövid ima. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2009. május 9–szeptember 20.

Hozzászólások az íráshoz (eddig 2 hozzászólás érkezett)

Hírek

Essl Award CEE 2009

2009.07.03.

A Magyar Fotográfiai Múzeum könyvbemutatója

2009. július 9. csütörtök, 18 óra

2009.07.01.
további hírek>>>

Kiállítások

Széljegyzet

Koronczi Endre kiállítása

2009.07.08. - 2009.07.31.

Megfigyelések/Observations

Kerekes Gábor fotográfus kiállítása

2009.07.06. - 2009.08.30.

Tárgyak gyüjteménye

Shandor Hassan kiállítása

2009.07.04. - 2009.08.10.
további kiállítások>>>

Pályázatok

„Képzelj el egy új világot”

az Európai Bizottság fotópályázata

Határidő: 2009.08.31.
további pályázatok>>>

Fórum

 • Belül nincs semmi

  Barta Eszternek: A hozzászólás középső részében felsejlik egy …

  krajnik2009.07.03. 00:50
 • Belül nincs semmi

  Igen. Kosz. Ujra és ujra elolvastam a Szerzök irasat …

  Barta 2009.06.30. 23:18
 • Belül nincs semmi

  Barta Eszternek: Természetesen T.P. attitűdjét 21. századinak is fel …

  krajnik2009.06.29. 23:15
további fórumtémák>>>